Written by

Dziś wszyscy wspominamy zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, podkreślając, jak wiele zrobił dla swojego ukochanego miasta przez ponad 20 lat prezydentury. Przy tej ilości dokonań niknie fakt, że to za czasów Jego prezydentury Gdańsk stał się Światową Stolicą Bursztynu.

„Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie” – to jedno z Jego ostatnich zdań wypowiedzianych na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Trudno nie przyznać Mu racji, obserwując, jak fantastycznie miasto się rozwinęło w ciągu ostatnich dwóch dekad. Jednym z filarów, na których świadomie budowano jego świetność, był – i wierzymy, że nadal będzie – bursztyn bałtycki. Bursztyn, z którym i Gdańsk, i Polska są kojarzone od dawna, i który dzięki licznym zabiegom promocyjnym uczynił z Gdańska niekwestionowaną Światową Stolicę Bursztynu.

Taką też nazwę – Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu – nosi projekt mający na celu promocję bursztynu bałtyckiego i popularyzację wiedzy na jego temat. Realizowany przez Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta projekt obejmuje wiele różnych wydarzeń, spośród których najważniejsze to Gala Mody i Bursztynu AMBER LOOK Trends & Styles w trakcie Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif (we współpracy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi), gdzie prezentowane są najnowsze kolekcje projektantów mody i biżuterii; Międzynarodowe Warsztaty Bursztynnicze (we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą Bursztynu), podczas których artyści z różnych krajów poznają bursztyn i tajniki jego obróbki – w efekcie często włączając go w poczet swoich ulubionych kamieni; publikacja „Trend Book”, która od 2011 r. systematyzuje informacje konieczne do prognozowania trendów stylistycznych i wykorzystywania ich w projektowaniu biżuterii z bursztynem (inicjatywa miasta, Akademii Sztuk Pięknych i Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu); liczne wystawy – w tym ostatnia, „Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja”, będąca swoistą dokumentacją wszystkich znaczących dokonań w dziedzinie współczesnego bursztynnictwa. 

Od momentu wpisania projektu „Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu” do strategii rozwoju miasta zrealizowanych bursztynowych pomysłów, które narodziły się w Gdańsku, ale swym zasięgiem obejmowały nierzadko cały kraj (jak np. podpisanie listu intencyjnego między powiatem parczewskim a gminą miasta Gdańska oraz organizacjami branży bursztynniczej w dziedzinie wykorzystania złóż w woj. lubelskim czy Forum Miast Szlaku Bursztynowego), a czasem nawet i świat (np. Światowa Rada Bursztynu), było znacznie więcej. Nie wszystkie są kontynuowane, ale wszystkie razem umocniły wyjątkową pozycję Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu i Polski – kraju powszechnie i pozytywnie kojarzonego z tym kamieniem. „Bursztyn jest naszą przewagą konkurencyjną” – mawiał Paweł Adamowicz i dobrze wiedział, jak tę przewagę umiejętnie wykorzystać.

„Dzięki Panu Prezydentowi czuliśmy, że ktoś interesuje się nami i naszymi sprawami. Osobiste zaangażowanie i inicjatywa włodarza Gdańska doprowadziły do powstania między innymi: podpisania Deklaracji dobrych praktyk bursztynniczych, otwarcia Muzeum Bursztynu, uruchomienia stanowiska pełnomocnika ds. bursztynu, wdrożenia zarządzenia regulującego zasady dzierżawy gruntów miejskich pod poszukiwanie złóż bursztynu, a także wybudowania nowoczesnego obiektu wystawienniczego Amber Expo. Pan Prezydent był prawdziwym gdańszczaninem, który czuł się osobiście odpowiedzialny za swoje miasto, a jego największy skarb – bursztyn – był dla niego bardzo ważny. To właśnie dzięki przychylności Pana Prezydenta rozwinęły się organizacje branżowe wspierające dynamiczny rozwój branży oraz promocję gdańskiej szkoły złotniczej na całym świecie” – wspomina Adam Pstrągowski, prezes zarządu S&A S.A.

Od wielu lat Paweł Adamowicz przyznawał bursztynnikom rokrocznie Medale Prezydenta Gdańska, dziękując im w ten sposób za zasługi w promocji bursztynu i Gdańska – Światowej Stolicy Bursztynu. Dziś, nieoczekiwanie i zbyt wcześnie, nadszedł czas, by Jemu podziękować za nieocenione zasługi na tym polu – czy jest taki medal, który mógłby wyrazić wdzięczność branży bursztynniczej…?

 

Written by

      Today's article presents another outstanding artist of the amber world, cooperating with the Amber Museum in Krakow and the galleries of Borunia. We invite you to familiarize yourself with the figure of Jan Pomianowski - an artist whose jewelry even has a royal pair.


     Jan Pomianowski was born in Gdynia, but for over twenty years he lives and creates in Kashubia. He graduated in painting at the State Higher School of Fine Arts, currently functioning as the Academy of Fine Arts in Gdańsk.

      For the quarter-century associated with the jewelery industry, he constantly develops new collections, in which he often modifies style, materials, concepts, and distinctions. Each jewelery, therefore, has new features, which makes the collections of Jan Pomianowski characterized by so often sought-after uniqueness.

      The artist in the design and creation of jewelry often draws inspiration from the world of fairy tales, fairy tales, as well as from his personal experiences. An example of this is the history of the ring with the image of an owl sitting on a branch carved in amber. Owls remembered from the earliest childhood, because living in a tree adjacent to his family home. The most likely effect of such an approach to work are emotions, and it's the positive emotions that one experiences when dealing with this jewelry. In addition to the extraordinary imagination, the artist is also characterized by reliability, precision and the ability to choose the way of implementation to the concept. Ready jewelery therefore consists of detailed elements, perfectly matched to the whole, creating a unique, handmade product. All items are color and functionally matched. This makes the artist's works, in addition to the artistic function, can also be practical. A great example is a set for shaving by Jan Pomianowski, consisting of a bowl, razors with a replaceable blade and a brush with natural badger hair (the product is available in our gallery).

      The involvement of the artist in his work reveals his active participation in many of the most important fairs and events in the jewelery world. Jan Pomianowski participates in the Amberif, Inhorgenta and Tucson fairs.

      An interesting anecdote is the fact that during the visit of the Norwegian royal couple in Poland in 2012, the then presidential couple of the State of Komorowski donated to JKM Sonja a set by Jan Pomianowski. This set was named after the queen of Poland - Anna Jagiellon and comes from the series "Big Queens".

Written by

     "Time and health are two valuable treasures that we do not recognize and we do not appreciate until they are exhausted"

Walter Disney

     Amber is an unusual resinous mineral which, apart from its indisputable aesthetic properties, has been the subject of interest for health professionals, aesthetic medicine and cosmetologists for many years. In order to reach the beginning of the analysis of amber compounds with medicine, one should go back to antiquity, where amber was widely used in folk medicine [1,2]. It was thought that it protects against fever, tonsillitis or sore throat. In the Arab world, he was a panacea, considered to be effective in various kinds of ailments [3]. Amber was used in various forms, solid, liquid, powdered or resin (after heating).

     One of the breakthrough dates is the year 1546, when G. Agricola, a German mineralogist and physician, obtained succinic acid via dry distillation [4]. Today, it is a well-studied substance and widely used in medicine or cosmetology. Baltic amber contains about 3-8% of it, mainly in external weathered or "amber bark".

      Succinic acid is a natural catalyst for cellular transformations and can therefore have significant properties for our health. Scientific research confirms the action of acid as a biostimulant. It stimulates the nervous system, regulates the functioning of the kidneys and intestines, is an anti-inflammatory and antitoxic agent. It can also be effective in the treatment of diseases of the nervous system, bronchitis, rheumatic diseases and asthma [3].

      Amber is also often used for the production of tinctures, which may be used for prevention of myocardial pain, problems with blood circulation, blood pressure or heart failure [3,5].

      Whereas modern cosmetology uses the bactericidal and antioxidant properties of amber. Succinic acid can act as a means of slowing or completely inhibiting the loss of ions, including potassium.

      Ointments, oils and amber creams are created (for rheumatic, asthmatic or irritation). On the basis of amber, whole lines of preparations for face, body and hair care are produced. They support the fight against bacteria and free radicals, and mitigate the effects of burns and insect bites [3]. Creams improve the hydration and greasiness of the skin, increase its firmness and elasticity. They clearly reduce the roughness of the skin and the depth of wrinkles, regenerate the tired skin, stimulate its metabolism and prevent the formation of free radicals. Cosmetics are also attributed to soothing anxiety and nerves [3].

      The use of amber for our health is therefore extremely wide. Both for our physical and mental health. In addition, beautiful amber jewelery can improve our appearance, shape our image, and thus affect social perception and well-being [6,7,8].

   We cordially invite you to visit the Amber Museum in Krakow.

 

 

[1] Kosmowska-Ceranowicz B. (2012). Bursztyn w Polsce i na świecie. Warszawa: UW.

[2] Bursztynowe inspiracje. Pomorska regionalna organizacja turystyczna. Pobrano ze strony: http://ustka.travel/flipbooks/pdf/bursztyn_prev_12cvt6jc48plfq2yxyez3q.pdf

[3] LITOTERAPIA Bursztyn - najstarsze lekarstwo. Łyczkowski K. Cukrzyca a zdrowie.

[4] Koziorowska L. (1984). Badania nieorganicznego składu chemicznego bursztynu. Archeologia Polski t.XXIX, s.207-235.

[5] Ogrodnik Z. (2008). Nalewki na zdrowie. Białystok: Studio Astropsychologii.

[6] Zaleśkiewicz, T. (2012), Symboliczna natura pieniędzy: ujęcie psychologiczne. Chowanna, nr specjalny, s. 109-121.

[7] Cialdini R. (2013). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

[8] Wojciszke B., (2004). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Written by

     Jacek Baron's new collection - he seduces you from the first look.

      Sometimes one look is enough to let you be seduced by the charm of sophisticated jewelry. Instead of struggling with this feeling, it is better to enjoy the senses with the beauty of the form, nature and artistry of the artist.

      This is exactly what the latest collection of Jacek Baron offers. It is important that there are no two identical forms, and the uniqueness of the products is emphasized by the artist with subtle and meticulously made bonds of the highest quality metals and ores.

      In the latest collection, Jacek Baron eagerly reaches for floral and zoomorphic motifs, and his hallmark is modern and avant-garde bindings that surprise with original concepts. Jewelry is hand-made, which makes it possible to extract a unique splendor and the unique beauty of amber.

      The Jacek Baron brand is a synonym of modern design and elegance. By purchasing signed jewelry, you can be sure of the uniqueness of the product.

      Unique jewelry requires a unique packaging. Each element bearing the name of Jacek Baron is placed in a specially designed wood with an amber-like structure. Inside there is a certificate confirming the authenticity of the model.

      We invite you to successful purchases of the latest collection!

 

 

Written by

 Today's article aims to present the silhouette of Jacek Baron, one of the precursors of avant-garde amber jewelery, not only in Poland, but also in the world. We invite you to the history of an innovative amber art, dating back to the 1980s.


      Jacek Baron has been designing and creating jewelery for over 30 years, and today his works are a considerable resource for several important muses and art galleries, including our Krakow Amber Museum.

      Today's hero began in the 80s, when there was a fashion for amber "eyes" in frames of blackened silver with floral motifs. During this period of drought on the market and the lack of modern jewelery art, there was the idea of creating something groundbreaking. Jacek Baron introduced a combination of silver sculptural forms with modern designs, previously unheard of, often of caricature size. Amber in these works complemented and emphasized form. A new approach to amber art has resulted in positive reviews both in Poland and abroad.

      In addition to shape, form or size, the art of Jacek Baron from the beginning distinguished the uniqueness and precision of the finish. It is so unique that one of the cuts of stone used by the artist bears the name "Baron Cut." The author individually adjusts the cut and binding, which makes each of his jewelry unique.

      In addition, the artist created a collection of mechanical jewelry. This means that amber in the jewelry of Jacek Baron creates modes that spin. Imagine a jewelry that can be set in motion! It is possible and available at your fingertips in our museum.

      The described achievements of Jacek Baron in the field of jewelery make that the author should be boldly regarded as one of the most important artists of the amber world. It is also worth emphasizing that they are not mass-produced works, and each product has its unique contribution, which emphasizes the uniqueness and individuality of the offered works.

We invite you to read the latest collection of Jacek Baron, about which you can read in the article: "The new collection of Jacek Baron."

FaLang translation system by Faboba